Çukurova Araştırmaları Dergisi

Bölgesel bir akademik dergi olan ”Çukurova Araştırmaları”; Çukurova bölgesiyle ilgili dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, tiyatro ve drama, sanat, eğitim, ekonomi gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmaları yayımlamak amacıyla kurulmuş hakemli bir dergidir.

Her yıl Aralık ve Haziran aylarında yayımlanan dergi, OBIAD, DRJI, AcademicKeys, ResarchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor, ACAR Index. ERIHPLUS indekslerinde taranmakta olup Adana’nın bilimsel olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.