Adana İnsanına ve Kentine Hizmet vakfı, diğer ismiyle Önce Adana Vakfı 2000 yılında kurulmuştur. Adana, kendine özgü motifi ile Türkiye’nin önemli kültür merkezlerinden bir tanesidir. Vakıf, Adana’nın, çevre ilçelerinin eğitim, kültür, sanat, sağlık ve turizm alanlarında gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır ve bu anlamda özellikle yerel yönetimlerle sosyal dayanışma sağlayarak yüksek ve etkin hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Vakıf kuruluşundan bu yana birçok öğrenciye eğitim bursu vermiştir. Ayrıca dezavantajlı kesime yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve hasta yatakları temin etmiştir. 2001-2002 yılları arasında Vakıf, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte “Adana Kentsel Düşünce Üretme Atölyesi” (AKDÜAT) projesini gerçekleştirmiştir. Vakfımız, Adana’nın kültürel değerlerini korumayı ve tarihi dokuyu bozmadan yapıları yaşanılabilir hale getirmeyi görev edinmiştir. Bunun somut örneği olarak 2013 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansıyla birlikte Adana Şakir Paşa Konağının restorasyon ve sürdürülebilirliği konusunda üç yıllık proje ortaklığı yapmıştır. Vakfımız, Adana Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle, 17-18-19 Nisan 2015 tarihlerinde 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 6’sı yurt dışından olmak üzere toplam 57 farklı üniversiteden, her biri alanında uzman 170 akademisyen katılmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler 4. ciltlik kitap halinde yayınlanmıştır. 27 Şubat -10 Mart 2017 tarihleri arasında Vakfımız yürütücülüğünde, Çukurova Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde okuyan ve mezun olan katılımcılara; yabancılara Türkçe eğitimi konusunda alanında uzman öğretim elemanları tarafından eğiticinin eğitimi sertifika programı düzenlenmiştir. Bu çerçevede vakıf gerek Türkiye gerekse yurt dışında benzer amaçlarla kurulan vakıflar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sempozyumlar düzenlemeyi, projeler yapmayı planlamaktadır.